Heeft u moeilijk vervulbare vacatures?

Gaat u afscheid nemen van medewerkers?

Rekenvoorbeelden

Het Sectorplan Twente is officieel op 1 februari 2016 gestart en kent een looptijd van 2 jaar. Per 1 februari 2018 worden er geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen. Alle lopende aanvragen kunnen afgehandeld worden in het webportal. Vragen over de verantwoording? Neem dan contact op met Caroline, Martine, Harrie of Anton.

Caroline Molendijk
c.molendijk@wgvzorgenwelzijn.nl
088-255 66 50 of 06-51860390

Martine Duenk
m.duenk@wgvzorgenwelzijn.nl
088-255 66 50 of 06-10403087

Harrie Gerrits
hgerrits@rocvantwente.nl
06-50250769
 

Anton Oude Nijeweme
a.oudenijeweme@wgvzorgenwelzijn.nl
06-10402676

De wereld verandert en de banen die daar bij horen ook. Hadden we vroeger veel administratief medewerkers nodig, tegenwoordig verdwijnen deze functies langzaam door de automatisering. Loodgieters waren er veel, tegenwoordig zijn er maar weinig jongeren die een opleiding tot loodgieter volgen. Terwijl we loodgieters nog steeds nodig hebben!

Als werkgever staat u voor diverse uitdagingen, wellicht heeft u medewerkers op een eindige functie zitten terwijl uw collega-ondernemer bepaalde functies moeilijk gevuld krijgt. Of heeft u te maken met een tekort aan specialisten en zijn er werkzoekenden die wel een dergelijke opleiding willen volgen?

Met andere woorden, aan de ene kant bestaat een overschot en aan de andere kant een tekort.

Twente werkt met het Sectorplan Twente aan een regio met toekomst. Er is via het Sectorplan Twente 6,9 miljoen euro aan subsidiegelden beschikbaar om minimaal 1.300 ‘matches’ tot stand te brengen. Het Sectorplan Twente is een initiatief vanuit de overheid en heeft geen commerciële doeleinden. Het is dus een non-profit project. Door de brede samenwerking (tussen overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen) worden kennis en krachten gebundeld en is er een groot netwerk ontstaan.

Deze organisaties maken al gebruik van het Sectorplan Twente:

Volg ons op Twitter

Flyer Sectorplan

Nieuws

Datum invullen administratie uitgesteld

In de regio Twente zijn er 175 werkgevers die deelnemen aan het Sectorplan Twente Werkt. Een mooi resultaat van het project, waarvan de maatregelen 1 t/m 8 per 01 februari jl. zijn geëindigd. Registratie Een aantal werkgevers is nog…

Subsidie aangevraagd? Vul uw administratie voor 1 februari 2018 in het webportal

Ons team van arbeidsmakelaars gaat tot februari 2018 op volle kracht door met het bezoeken van bedrijven en het leggen van verbindingen. Bedrijven en organisaties  kunnen nog volop gebruik maken van het geld dat beschikbaar is bij het Sectorplan…

Nieuwsbrief d.d. 26 oktober 2017

Lees hier de nieuwsbrief van  d.d. 26 oktober 2017

Bedrijven maken volop gebruik van Sectorplan Twente en scholen massaal nieuwe medewerkers

Twente werkt nu bijna 1,5 jaar met het Sectorplan Twente aan een regio met toekomst. Via dit plan zijn miljoenen beschikbaar om een boost te geven aan de Twentse arbeidsmarkt en een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige beroepsbevolking.…
© Copyright - Sectorplan Twente