Twente werkt nu bijna 1,5 jaar met het Sectorplan Twente aan een regio met toekomst. Via dit plan zijn miljoenen beschikbaar om een boost te geven aan de Twentse arbeidsmarkt en een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige beroepsbevolking. Sinds  februari 2016 is een team van arbeidsmakelaars op pad om bij Twentse werkgevers in verschillende sectoren de mogelijkheden onder de aandacht te brengen die het sectorplan hen (financieel) biedt. In het eerste jaar zijn ruim 451 plaatsingen gerealiseerd en in totaal zijn er  nu aanvragen voor meer dan 1400 mensen. 

In het eerste jaar van het Sectorplan Twente is vooral gezaaid en zijn lijntjes uitgezet. In oktober 2016 is  de 100e plaatsing gevierd samen met minister Asscher.  Momenteel wordt aan  ruim 1200 plaatsingen gewerkt. Ook is de pijplijn gevuld met bedrijven die een aanvraag (gaan) doen. Het doel is om minimaal 1300 mensen vanuit (eindig) werk of vanuit een uitkering te begeleiden en te scholen naar werk in kansrijke beroepen en sectoren.

Het Sectorplan Twente is mede aangevraagd om het overstappen van de ene sector naar de andere sector makkelijker te maken. De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging en is veel minder voorspelbaar dan voorheen. Het is niet meer vanzelfsprekend om langdurig bij dezelfde werkgever te werken of dezelfde functie uit te voeren. Vaste functies maken plaats voor rollen en taken die snel veranderen. Mensen worden breed opgeleid en de grenzen tussen sectoren vervagen. Mobiliteit tussen de sectoren is wenselijk,  en komt langzaam maar zeker op gang. Om in te spelen op die veranderingen is sinds 1 februari  2016 het Sectorplan Twente van start gegaan.

Diverse aanvragen en bedrijven
Er zijn diverse aanvragen, aanvragen waar tientallen mensen worden aangenomen en geschoold en ook aanvragen waarbij het om één nieuwe medewerker gaat. Een paar sprekende voorbeelden van bedrijven die het Sectorplan Twente inzetten om nieuwe medewerkers op te leiden zijn DTAB, BIM, Mijn Makelaar, Gerritsen Tegelwerken, Carint Reggeland en Trivium Meulenbeld. Bij DTAB is veel vraag naar procesoperators C. DTAB heeft een nieuwe medewerker aangenomen als Operator op dat niveau. Deze medewerker komt uit een heel andere sector en gaat een operators-opleiding (hbo-niveau) volgen. Het bedrijf betaalt de opleiding en ontvangt de helft van de kosten terug vanuit het Sectorplan Twente.

BIM heeft een maatwerkopleiding op mbo4/hbo niveau ingekocht om een aantal nieuwe medewerkers tot  modelleur op te leiden. In de bouwsector ontstaan op dit moment namelijk ook grote tekorten. De markt voor makelaars trekt na de crisis weer aan. Mijn Makelaar heeft een jonge man van 22 jaar aangenomen die zij een HBO-duaal (werken en leren tegelijk) aanbieden. Gerritsen Tegelwerken heeft een aantal nieuwe mensen aangenomen vanuit andere sectoren die de juiste competenties en motivatie hebben om tegelzetter te worden. Zij worden via een BBL-traject (werken en leren) opgeleid voor het mbo2 diploma Tegelzetten.

In de zorgsector komen weer meer vacatures en vooral  voor specialistische functies. Mensen uit andere sectoren die een carrièreswitch maken, vaak ook mensen met wat meer werkervaring, en een hbo-v opleidingen gaan volgen. Carint Reggeland en Trivium Meulenbeld leiden nieuwe medewerkers op voor verpleegkundige.

Team arbeidsmakelaars
Het team met  5 arbeidsmakelaars gaat tot februari 2018 op volle kracht door met het bezoeken van bedrijven en het leggen van verbindingen. Bedrijven en organisaties  kunnen nog volop gebruik maken van het geld dat beschikbaar is bij het Sectorplan Twente. Vanaf maart 2017 is Albert de Vries projectleider van Sectorplan Twente.

Samenwerking om banengroei te stimuleren
Het Sectorplan Twente is geïnitieerd vanuit het actieplan Twente Werkt! van de Twente Board om oplossingen die moeten leiden tot banengroei te stimuleren vanuit een nauwe samenwerking tussen  ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden. De investering via dit brede intersectorale mobiliteitsplan in de arbeidsmarktregio Twente is een belangrijke economische impuls voor de regio. Het draagt ook bij een betere verbinding tussen de onderkant en bovenkant van de arbeidsmarkt.

Het Sectorplan Twente is een samenwerking tussen werkgevers- en werknemersorganisaties, scholingsaanbieders, kennisinstellingen, vakbonden, Werkplein Twente en Twente Board. Deze bundeling van kracht en kennis  zorgt voor een slagvaardige aanpak waarbij gebruik wordt gemaakt van een bestaande werk- en netwerkstructuur.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *