Subsidie aangevraagd? Vul uw administratie voor 1 februari 2018 in het webportal

Ons team van arbeidsmakelaars gaat tot februari 2018 op volle kracht door met het bezoeken van bedrijven en het leggen van verbindingen. Bedrijven en organisaties  kunnen nog volop gebruik maken van het geld dat beschikbaar is bij het Sectorplan Twente. Voor u een mooie gelegenheid om met subsidiegeld maximaal 50% van de opleidingskosten van uw nieuwe medewerker(s) te bekostigen.

Een kans die u als organisatie natuurlijk niet laat liggen. Uiteraard vraagt subsidiegeld om een zorgvuldige administratie wat tijd én aandacht kost. Daarom willen wij graag benadrukken, indien u voor uw aangevraagde subsidie in aanmerking wilt komen, dat uw administratie vóór 1 februari a.s. volledig én correct in het webportal dient te staan.

Per deze datum eindigen de maatregelen 1 t/m 8 én de inzet van de arbeidsmakelaars. U heeft dus nog drie maanden de tijd om uw arbeidsmakelaar persoonlijk of telefonisch te bevragen hoe u zaken in het webportal dient te verantwoorden. Bekijk hier hoe hoe het Sectorplan Twente u kan helpen bij uw uitdagingen.

Maak gebruik van de door u aangevraagde subsidie nu het nog kan. De arbeidsmakelaars zijn u graag van dienst. Natuurlijk bent u ook van harte welkom op de instructiebijeenkomsten (van 9.00 tot 10.30 uur) voor het webportal bij het STODT in Hengelo. Er staan nog een drietal bijeenkomsten gepland waar u gebruik van kunt maken. Voor deelname op 13 november, 11 december of 08 januari 2018, kunt u zich aanmelden via c.molendijk@wgvzorgenwelzijn.nl

Heeft u vragen of opmerkingen over ingediende registraties, dan kunt u hierover contact opnemen met Martine Duenk en Caroline Molendijk.

Nieuwsbrief d.d. 26 oktober 2017

Lees hier de nieuwsbrief van  d.d. 26 oktober 2017

Bedrijven maken volop gebruik van Sectorplan Twente en scholen massaal nieuwe medewerkers

Twente werkt nu bijna 1,5 jaar met het Sectorplan Twente aan een regio met toekomst. Via dit plan zijn miljoenen beschikbaar om een boost te geven aan de Twentse arbeidsmarkt en een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige beroepsbevolking. Sinds  februari 2016 is een team van arbeidsmakelaars op pad om bij Twentse werkgevers in verschillende sectoren de mogelijkheden onder de aandacht te brengen die het sectorplan hen (financieel) biedt. In het eerste jaar zijn ruim 451 plaatsingen gerealiseerd en in totaal zijn er  nu aanvragen voor meer dan 1400 mensen. 

In het eerste jaar van het Sectorplan Twente is vooral gezaaid en zijn lijntjes uitgezet. In oktober 2016 is  de 100e plaatsing gevierd samen met minister Asscher.  Momenteel wordt aan  ruim 1200 plaatsingen gewerkt. Ook is de pijplijn gevuld met bedrijven die een aanvraag (gaan) doen. Het doel is om minimaal 1300 mensen vanuit (eindig) werk of vanuit een uitkering te begeleiden en te scholen naar werk in kansrijke beroepen en sectoren.

Het Sectorplan Twente is mede aangevraagd om het overstappen van de ene sector naar de andere sector makkelijker te maken. De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging en is veel minder voorspelbaar dan voorheen. Het is niet meer vanzelfsprekend om langdurig bij dezelfde werkgever te werken of dezelfde functie uit te voeren. Vaste functies maken plaats voor rollen en taken die snel veranderen. Mensen worden breed opgeleid en de grenzen tussen sectoren vervagen. Mobiliteit tussen de sectoren is wenselijk,  en komt langzaam maar zeker op gang. Om in te spelen op die veranderingen is sinds 1 februari  2016 het Sectorplan Twente van start gegaan.

Diverse aanvragen en bedrijven
Er zijn diverse aanvragen, aanvragen waar tientallen mensen worden aangenomen en geschoold en ook aanvragen waarbij het om één nieuwe medewerker gaat. Een paar sprekende voorbeelden van bedrijven die het Sectorplan Twente inzetten om nieuwe medewerkers op te leiden zijn DTAB, BIM, Mijn Makelaar, Gerritsen Tegelwerken, Carint Reggeland en Trivium Meulenbeld. Bij DTAB is veel vraag naar procesoperators C. DTAB heeft een nieuwe medewerker aangenomen als Operator op dat niveau. Deze medewerker komt uit een heel andere sector en gaat een operators-opleiding (hbo-niveau) volgen. Het bedrijf betaalt de opleiding en ontvangt de helft van de kosten terug vanuit het Sectorplan Twente.

BIM heeft een maatwerkopleiding op mbo4/hbo niveau ingekocht om een aantal nieuwe medewerkers tot  modelleur op te leiden. In de bouwsector ontstaan op dit moment namelijk ook grote tekorten. De markt voor makelaars trekt na de crisis weer aan. Mijn Makelaar heeft een jonge man van 22 jaar aangenomen die zij een HBO-duaal (werken en leren tegelijk) aanbieden. Gerritsen Tegelwerken heeft een aantal nieuwe mensen aangenomen vanuit andere sectoren die de juiste competenties en motivatie hebben om tegelzetter te worden. Zij worden via een BBL-traject (werken en leren) opgeleid voor het mbo2 diploma Tegelzetten.

In de zorgsector komen weer meer vacatures en vooral  voor specialistische functies. Mensen uit andere sectoren die een carrièreswitch maken, vaak ook mensen met wat meer werkervaring, en een hbo-v opleidingen gaan volgen. Carint Reggeland en Trivium Meulenbeld leiden nieuwe medewerkers op voor verpleegkundige.

Team arbeidsmakelaars
Het team met  5 arbeidsmakelaars gaat tot februari 2018 op volle kracht door met het bezoeken van bedrijven en het leggen van verbindingen. Bedrijven en organisaties  kunnen nog volop gebruik maken van het geld dat beschikbaar is bij het Sectorplan Twente. Vanaf maart 2017 is Albert de Vries projectleider van Sectorplan Twente.

Samenwerking om banengroei te stimuleren
Het Sectorplan Twente is geïnitieerd vanuit het actieplan Twente Werkt! van de Twente Board om oplossingen die moeten leiden tot banengroei te stimuleren vanuit een nauwe samenwerking tussen  ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden. De investering via dit brede intersectorale mobiliteitsplan in de arbeidsmarktregio Twente is een belangrijke economische impuls voor de regio. Het draagt ook bij een betere verbinding tussen de onderkant en bovenkant van de arbeidsmarkt.

Het Sectorplan Twente is een samenwerking tussen werkgevers- en werknemersorganisaties, scholingsaanbieders, kennisinstellingen, vakbonden, Werkplein Twente en Twente Board. Deze bundeling van kracht en kennis  zorgt voor een slagvaardige aanpak waarbij gebruik wordt gemaakt van een bestaande werk- en netwerkstructuur.

Samenwerking Werk & Vakmanschap en Saxion op regionale arbeidsmarkt

Werk en Vakmanschap en Saxion gaan samenwerken om meer technici aan het werk te krijgen in Twente. Vanuit bedrijven in de regio is de vraag naar hoger opgeleide technici toegenomen en daar speelt de nieuwe samenwerking op in.  Werk en Vakmanschap is een organisatie die technische mensen (jongeren en zij-instromers) detacheert naar bedrijven en hen tegelijkertijd een opleiding laat volgen. Dit deden zij tot nu toe altijd op mbo-niveau. Technici kunnen nu aan de slag bij bedrijven en tegelijkertijd een of meerdere hbo-modules volgen bij de Saxion Parttime School. Maandag 11 september werd de samenwerking officieel bekrachtigd.

“De laatste tijd ervaren we steeds meer dat bedrijven het niveau van hun medewerkers willen opkrikken”, aldus Larissa Klaassen van Werk en Vakmanschap. “Specifieke technici op hbo- niveau zijn moeilijk te vinden, daar ligt dus een uitdaging!” Technici kunnen nu gedetacheerd worden en tegelijkertijd één of meerdere modules bij de Saxion Parttime School volgen. Deze koppeling op hbo-niveau is uniek in Nederland.

Omscholen en meteen aan het werk

Door de samenwerking kan Werk en Vakmanschap inspelen op de veranderende vraag van technische bedrijven door bestaande vacatures in te vullen. Anderzijds kunnen mensen aan het werk die interesse hebben in een opleiding maar nog geen werkgever hebben. Het gaat hierbij vaak om mensen die zich laten omscholen. “In bepaalde sectoren bestaat een overschot aan mensen, in andere sectoren juist een tekort. Voor een werkloze is dit een mooie kans om zich om te scholen en meteen weer aan het werk te gaan”, legt Karin Louwers, accountmanager bij Saxion Parttime School, uit. “Een werkgever kan bovendien subsidie aanvragen voor scholing van zijn medewerker. In dit geval is dat Werk en Vakmanschap die mensen detacheert, maar het geldt dus ook voor andere werkgevers.”

Mechatronica

Vooral op het gebied van Mechatronica is er op dit moment veel vraag naar hbo geschoolde medewerkers. De gelijknamige opleiding bij Saxion is modulair opgebouwd waardoor gestart kan worden met de lesstof die het belangrijkst is voor een bepaalde functie.

Sectorplan Twente

 

De vergoeding van de Mechatronica opleiding wordt deels door Sectorplan Twente gefinancierd. De arbeidsmakelaars van het Sectorplan Twente ondersteunen werkgevers bij het vinden van medewerkers op lastig vervulbare vacatures en doet dit door het leggen van de juiste contacten met relevante partijen. Het scholen en/of begeleiden van nieuwe medewerkers is subsidiabel van het Sectorplan en de arbeidsmakelaars helpen bij het aanvragen van subsidies. De arbeidsmakelaars helpen ook bij het bemiddelen van werkzoekenden waar het kan in hetzelfde beroep en zo nodig naar een ander beroep, bij een andere werkgever of naar een andere sector door de juiste partijen aan elkaar te koppelen.

Ook gebruik maken van de mogelijkheden van het Sectorplan? Neem dan contact op met een van de arbeidsmakelaars!

Nieuwsbrief d.d. 9 augustus 2017

Lees hier de nieuwsbrief van d.d. 9 augustus 2017

Zij-instromers zonder zorgachtergrond opgeleid tot verpleegkundige

‘Bijzonder traject voor bijzondere mensen’

Carintreggeland, Livio en Trivium Meulenbelt Zorg (TMZ) starten, in samenwerking met Saxion Parttime School, in september 2017 een bijzonder opleidingstraject. Zij-instromers zonder verpleegkundige achtergrond worden hierbij opgeleid tot hbo-V verpleegkundigen, in duale vorm. Dit initiatief is genomen, omdat er een grote vraag is naar hbo-verpleegkundigen. In het opleidingstraject worden werken en leren gecombineerd: de kandidaten krijgen een leerwerkovereenkomst bij de betreffende zorginstelling.

Behoefte

Het (willen) opleiden van mensen met en zonder zorgachtergrond is ontstaan vanuit meerdere behoeftes. Ten eerste is er, zoals aangegeven, een sterk groeiende vraag naar hoger opgeleide verpleegkundigen. Tegelijkertijd komen er bij zorgorganisaties steeds vaker verzoeken binnen van mensen die hbo- of wo-opgeleid zijn, maar in een andere branche dan de zorg en zich graag willen omscholen. Tot voor kort waren er weinig mogelijkheden om deze mensen toch een opleidingsplaats te kunnen bieden. De zorginstellingen die deelnemen in dit opleidingstraject zijn daarom de samenwerking aangegaan met Saxion, om samen voor deze specifieke doelgroep een leerroute te ontwikkelen. Zo is er een maatwerktraject ontstaan, dat sterk vanuit het werkveld is ontwikkeld en opgesteld.

Arbeidscontract

De drie instellingen hebben samen 11 opleidingsplaatsen gecreëerd. De kandidaten krijgen een arbeidscontract als verpleegkundige in opleiding en volgen de hbo-opleiding in deeltijd bij Saxion. Ze variëren sterk in leeftijd en hebben al een carrière in een andere sector achter de rug, bijvoorbeeld als logopediste, diëtiste, theoloog, groepsleider, gedragswetenschapper of doktersassistente. Ze krijgen een contract van 24-28 uur en gaan op één lesdag (een middag en avond) naar school. Behalve de leer/werkplek is het mogelijk dat deelnemers in dit opleidingstraject bij goed functioneren een vaste baan wordt geboden.

Leven Lang Leren

Het opleidingstraject past heel goed binnen de trend van een Leven Lang Leren. De huidige arbeidsmarkt vraagt om flexibele medewerkers, die zich blijven ontwikkelen tijdens hun carrière en blijven werken aan kennis en vaardigheden, ook vakoverstijgend en multidisciplinair. De overheid stimuleert dit Leven Lang Leren door subsidies beschikbaar te stellen. Een deel van de opleidingskosten uit dit traject wordt dan ook vergoed vanuit het Sectorplan Twente. Het Twentse sectorplan is voornamelijk gericht op werkgevers die moeilijk vervulbare vacatures hebben. Het Sectorplan Twente stimuleert personele bewegingen van de ene naar de andere sector.

Team van arbeidsmakelaars

Het team van arbeidsmakelaars van het Sectorplan Twente ondersteunt werkgevers bij het vinden van medewerkers op lastig vervulbare vacatures en doet dit door het leggen van de juiste contacten met relevante partijen. Het scholen en/of begeleiden van nieuwe medewerkers is subsidiabel van het Sectorplan en de Arbeidsmakelaars helpen bij het aanvragen van subsidies. De arbeidsmakelaars helpen ook bij het bemiddelen van werkzoekenden waar het kan in hetzelfde beroep en zo nodig naar een ander beroep, bij een andere werkgever of naar een andere sector door de juiste partijen aan elkaar te koppelen.

Wilt u ook gebruik maken van de mogelijkheden van het Sectorplan? Neem dan contact op met één van de arbeidsmakelaars!

Nieuwsbrief backoffice

Lees de eerste nieuwsbrief van Sectorplan Twente

Minister Asscher op bezoek in Twente

Op woensdag 23 november 2016. heeft Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het ROC van Twente bezocht om zich te laten informeren over de stappen die Twente zet met Sectorplan Twente. Hij overhandigde een certificaat voor de honderdste deelnemer van Sectorplan Twente aan lasser Nick Wormgoor van het bedrijf Cottus. Tevens werd er gesproken met een nieuwe medewerker van Drenth Gearboxes. De minister van Sociale Zaken was erg onder de indruk van het project: “Ik vind het mooi om te horen hoe enthousiast de mensen zijn over hun nieuwe kansen en nieuwe baan”.

Het bezoek van Asscher is onder andere gevolgd door RTV Oost .

Eindelijk aan de slag in de Duitse zorg

Twintig Twentse zorgmedewerkers worden klaargestoomd voor een baan in de Duitse ouderenzorg. De banen liggen daar voor het oprapen, maar tot nu toe waren deze onbereikbaar voor werkzoekende Nederlanders. Volgende maand (november) wordt duidelijk dat Nederlanders wel degelijk iets zijn voor de Duitse ouderenzorg.

Lees hier het gehele artikel.

De Juiste Match: wat is er te halen

Op donderdag 22 september jl. zijn circa 55 werkgevers uit de uitzend- en W&S-branche ontvangen bij ROC van Twente in de Gieterij (Hengelo). Doel van de bijeenkomst was om de werkgevers mee te nemen in de veranderingen op de arbeidsmarkt en wat dat voor hen betekent. En meer specifiek welke ondersteuning er geboden kan worden aan bedrijven op verschillende terreinen. De initiatieven ‘Doorzetters met Dromen’, Sectorplan Twente en Werkplein Twente werken samen om werkgevers te helpen met het vinden van de juiste werknemers, nu en in de toekomst.

Het is in deze tijd niet meer vanzelfsprekend om langdurig bij dezelfde werkgever te werken of dezelfde functie uit te voeren. Vaste functies maken plaats voor rollen en taken die snel veranderen. Mensen worden breed opgeleid en de grenzen tussen sectoren vervagen . Als werkgever staat u dus voortdurend voor een uitdaging. Hoe zorgt u ervoor dat u de juiste medewerkers aantrekt en goed inzetbaar houdt? Werken uw medewerkers nog op de juiste plek? Zijn er in uw organisaties functies overbodig geworden? Past die nieuwe medewerker met ervaring buiten uw sector wel in uw bedrijf? Onder leiding van dagvoorzitter Danielle Klaassen werd er op verschillende thema’s ingezoomd, zoals Sectorplan Twente Werkt, Scholingsvoucher, Nieuwe Nederlanders op de arbeidsmarkt en Doorzetters met Dromen.

Netwerken in afwisselend programma
Vanaf 14:00 uur stond de koffie en cake klaar en was er voor iedereen kort de gelegenheid met elkaar kennis te maken. Vervolgens schetste Menno Littel, na de gezamenlijke aftrap, de subsidiemogelijkheden die Sectorplan Twente biedt aan de Twentse werkgevers. Lex Molemans van Werkplein Twente nam het stokje van hem over en ging in op vragen als: Wordt uw eigen uitzendkracht bij bij- of omscholing volledig gefinancierd door het UWV? Welke kansen biedt het nieuwe scholingsvoucher aan om klanten nog beter te leren kennen?
Na de eerste twee thema’s was het tijd voor een (netwerk) pauze en de juiste personen hadden elkaar al snel gevonden. Onder het genot van een kopje koffie of thee kwamen de beste gesprekken tot stand. Na de pauze was het woord aan Monique Engelbertink van Regio Twente. Haar bijdrage ging over het aantal nieuwe Nederlanders dat staat te trappelen om aan het werk te gaan bij Twentse bedrijven. En dan specifiek over hoe werkgevers en bureaus deze mensen in beeld krijgen? Ook voor de laatste spreker Jaap Bolt, VNO-NCW Midden/MKB Nederland Midden, was er nog volop aandacht en interesse. Uitzendbureaus zijn tegenwoordig steeds meer sparringpartner op het brede HR vlak voor hun klanten. Daarnaast willen bedrijven ook op maatschappelijk vlak een steentje bijdragen. Jaap Bolt vertelde hoe uitzendbureaus hun klanten het beste kunnen helpen wanneer het gaat om plaatsingen in het kader van de banenafspraak.

Danielle Klaassen rondde de bijeenkomst af, de sprekers kregen een bedankje mee naar huis waarna het netwerken écht kon beginnen. De visitekaartjes werden volop uitgewisseld en de eerste contacten zijn gelegd om te kijken welke ondersteuning er nodig is voor de veranderingen die er aan gaan komen.