In de regio Twente zijn er 175 werkgevers die deelnemen aan het Sectorplan Twente Werkt. Een mooi resultaat van het project, waarvan de maatregelen 1 t/m 8 per 01 februari jl. zijn geëindigd.

Registratie

Een aantal werkgevers is nog druk bezig om de registraties compleet te krijgen. Er is besloten uitstel te verlenen voor de ‘datum van indienen bij de backoffice’ voor maatregel 1 t/m8, deze staat nu op 01 maart 2018. De einddatum voor maatregelen 9 en 10 is op 09 november 2018, de administratie van deze maatregelen dient gereed te zijn voor 01 december 2018. Wij verzoeken werkgevers dan ook dringend de administratie voor deze datum tijdig, volledig en correct in het webportal in te brengen. Niet complete administratie betekent helaas niet subsidiabel. Mocht uitstel nodig zijn dan dient dit tijdig met één van de later genoemde medewerkers afgestemd te worden.

Hulp bij het invullen

Kunt u nog hulp gebruiken en bent u nog niet bij de uitleg van het webportal geweest? Dan nodigen wij u graag uit voor maandag 05 maart van 09.00 tot 10.30 uur bij het STODT in Hengelo.

Financiële afhandeling

Uiterlijk 09 februari 2019 moet de aanvraag einddeclaratie SP Twente Werkt bij het ministerie SZW/Agentschap ingediend zijn.Voordien heeft de accountant de administratie gecontroleerd en akkoord gegeven.
Nadien heeft het ministerie 22 weken de tijd om de einddeclaratie te beoordelen en tot de beschikking einddeclaratie te komen. De financiële afhandeling kan daarna plaatsvinden en wordt uiterlijk eind juli 2019 verwacht.

Vragen over ingediende registraties

De backoffice is de laatste weken overspoeld met vragen en met ‘ingediende registraties’. De 100% controle kost veel tijd, waardoor er flinke achterstand is ontstaan. De registraties worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Begin april 2018 wordt er opnieuw bevoorschot. We gaan dit vaker dan 1x per kwartaal doen om u tegemoet te komen in de gemaakte kosten.

Bij vragen kunt u naast de backoffice ook de arbeidsmakelaars Anton Oude Nijeweme en Harrie Gerrits raadplegen, zij zijn u graag van dienst. Bekijk hieronder de contactgegevens.
Anton Oude Nijeweme (M 0610402676)
Caroline Molendijk (M 0651860390)
Harrie Gerrits (M 0650250769)
Martine Duenk (M 0610403087)

 

 

Ons team van arbeidsmakelaars gaat tot februari 2018 op volle kracht door met het bezoeken van bedrijven en het leggen van verbindingen. Bedrijven en organisaties  kunnen nog volop gebruik maken van het geld dat beschikbaar is bij het Sectorplan Twente. Voor u een mooie gelegenheid om met subsidiegeld maximaal 50% van de opleidingskosten van uw nieuwe medewerker(s) te bekostigen.

Een kans die u als organisatie natuurlijk niet laat liggen. Uiteraard vraagt subsidiegeld om een zorgvuldige administratie wat tijd én aandacht kost. Daarom willen wij graag benadrukken, indien u voor uw aangevraagde subsidie in aanmerking wilt komen, dat uw administratie vóór 1 februari a.s. volledig én correct in het webportal dient te staan.

Per deze datum eindigen de maatregelen 1 t/m 8 én de inzet van de arbeidsmakelaars. U heeft dus nog drie maanden de tijd om uw arbeidsmakelaar persoonlijk of telefonisch te bevragen hoe u zaken in het webportal dient te verantwoorden. Bekijk hier hoe hoe het Sectorplan Twente u kan helpen bij uw uitdagingen.

Maak gebruik van de door u aangevraagde subsidie nu het nog kan. De arbeidsmakelaars zijn u graag van dienst. Natuurlijk bent u ook van harte welkom op de instructiebijeenkomsten (van 9.00 tot 10.30 uur) voor het webportal bij het STODT in Hengelo. Er staan nog een drietal bijeenkomsten gepland waar u gebruik van kunt maken. Voor deelname op 13 november, 11 december of 08 januari 2018, kunt u zich aanmelden via c.molendijk@wgvzorgenwelzijn.nl

Heeft u vragen of opmerkingen over ingediende registraties, dan kunt u hierover contact opnemen met Martine Duenk en Caroline Molendijk.

Lees hier de nieuwsbrief van  d.d. 26 oktober 2017

Twente werkt nu bijna 1,5 jaar met het Sectorplan Twente aan een regio met toekomst. Via dit plan zijn miljoenen beschikbaar om een boost te geven aan de Twentse arbeidsmarkt en een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige beroepsbevolking. Sinds  februari 2016 is een team van arbeidsmakelaars op pad om bij Twentse werkgevers in verschillende sectoren de mogelijkheden onder de aandacht te brengen die het sectorplan hen (financieel) biedt. In het eerste jaar zijn ruim 451 plaatsingen gerealiseerd en in totaal zijn er  nu aanvragen voor meer dan 1400 mensen. 

In het eerste jaar van het Sectorplan Twente is vooral gezaaid en zijn lijntjes uitgezet. In oktober 2016 is  de 100e plaatsing gevierd samen met minister Asscher.  Momenteel wordt aan  ruim 1200 plaatsingen gewerkt. Ook is de pijplijn gevuld met bedrijven die een aanvraag (gaan) doen. Het doel is om minimaal 1300 mensen vanuit (eindig) werk of vanuit een uitkering te begeleiden en te scholen naar werk in kansrijke beroepen en sectoren.

Het Sectorplan Twente is mede aangevraagd om het overstappen van de ene sector naar de andere sector makkelijker te maken. De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging en is veel minder voorspelbaar dan voorheen. Het is niet meer vanzelfsprekend om langdurig bij dezelfde werkgever te werken of dezelfde functie uit te voeren. Vaste functies maken plaats voor rollen en taken die snel veranderen. Mensen worden breed opgeleid en de grenzen tussen sectoren vervagen. Mobiliteit tussen de sectoren is wenselijk,  en komt langzaam maar zeker op gang. Om in te spelen op die veranderingen is sinds 1 februari  2016 het Sectorplan Twente van start gegaan.

Diverse aanvragen en bedrijven
Er zijn diverse aanvragen, aanvragen waar tientallen mensen worden aangenomen en geschoold en ook aanvragen waarbij het om één nieuwe medewerker gaat. Een paar sprekende voorbeelden van bedrijven die het Sectorplan Twente inzetten om nieuwe medewerkers op te leiden zijn DTAB, BIM, Mijn Makelaar, Gerritsen Tegelwerken, Carint Reggeland en Trivium Meulenbeld. Bij DTAB is veel vraag naar procesoperators C. DTAB heeft een nieuwe medewerker aangenomen als Operator op dat niveau. Deze medewerker komt uit een heel andere sector en gaat een operators-opleiding (hbo-niveau) volgen. Het bedrijf betaalt de opleiding en ontvangt de helft van de kosten terug vanuit het Sectorplan Twente.

BIM heeft een maatwerkopleiding op mbo4/hbo niveau ingekocht om een aantal nieuwe medewerkers tot  modelleur op te leiden. In de bouwsector ontstaan op dit moment namelijk ook grote tekorten. De markt voor makelaars trekt na de crisis weer aan. Mijn Makelaar heeft een jonge man van 22 jaar aangenomen die zij een HBO-duaal (werken en leren tegelijk) aanbieden. Gerritsen Tegelwerken heeft een aantal nieuwe mensen aangenomen vanuit andere sectoren die de juiste competenties en motivatie hebben om tegelzetter te worden. Zij worden via een BBL-traject (werken en leren) opgeleid voor het mbo2 diploma Tegelzetten.

In de zorgsector komen weer meer vacatures en vooral  voor specialistische functies. Mensen uit andere sectoren die een carrièreswitch maken, vaak ook mensen met wat meer werkervaring, en een hbo-v opleidingen gaan volgen. Carint Reggeland en Trivium Meulenbeld leiden nieuwe medewerkers op voor verpleegkundige.

Team arbeidsmakelaars
Het team met  5 arbeidsmakelaars gaat tot februari 2018 op volle kracht door met het bezoeken van bedrijven en het leggen van verbindingen. Bedrijven en organisaties  kunnen nog volop gebruik maken van het geld dat beschikbaar is bij het Sectorplan Twente. Vanaf maart 2017 is Albert de Vries projectleider van Sectorplan Twente.

Samenwerking om banengroei te stimuleren
Het Sectorplan Twente is geïnitieerd vanuit het actieplan Twente Werkt! van de Twente Board om oplossingen die moeten leiden tot banengroei te stimuleren vanuit een nauwe samenwerking tussen  ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden. De investering via dit brede intersectorale mobiliteitsplan in de arbeidsmarktregio Twente is een belangrijke economische impuls voor de regio. Het draagt ook bij een betere verbinding tussen de onderkant en bovenkant van de arbeidsmarkt.

Het Sectorplan Twente is een samenwerking tussen werkgevers- en werknemersorganisaties, scholingsaanbieders, kennisinstellingen, vakbonden, Werkplein Twente en Twente Board. Deze bundeling van kracht en kennis  zorgt voor een slagvaardige aanpak waarbij gebruik wordt gemaakt van een bestaande werk- en netwerkstructuur.

Werk en Vakmanschap en Saxion gaan samenwerken om meer technici aan het werk te krijgen in Twente. Vanuit bedrijven in de regio is de vraag naar hoger opgeleide technici toegenomen en daar speelt de nieuwe samenwerking op in.  Werk en Vakmanschap is een organisatie die technische mensen (jongeren en zij-instromers) detacheert naar bedrijven en hen tegelijkertijd een opleiding laat volgen. Dit deden zij tot nu toe altijd op mbo-niveau. Technici kunnen nu aan de slag bij bedrijven en tegelijkertijd een of meerdere hbo-modules volgen bij de Saxion Parttime School. Maandag 11 september werd de samenwerking officieel bekrachtigd.

“De laatste tijd ervaren we steeds meer dat bedrijven het niveau van hun medewerkers willen opkrikken”, aldus Larissa Klaassen van Werk en Vakmanschap. “Specifieke technici op hbo- niveau zijn moeilijk te vinden, daar ligt dus een uitdaging!” Technici kunnen nu gedetacheerd worden en tegelijkertijd één of meerdere modules bij de Saxion Parttime School volgen. Deze koppeling op hbo-niveau is uniek in Nederland.

Omscholen en meteen aan het werk

Door de samenwerking kan Werk en Vakmanschap inspelen op de veranderende vraag van technische bedrijven door bestaande vacatures in te vullen. Anderzijds kunnen mensen aan het werk die interesse hebben in een opleiding maar nog geen werkgever hebben. Het gaat hierbij vaak om mensen die zich laten omscholen. “In bepaalde sectoren bestaat een overschot aan mensen, in andere sectoren juist een tekort. Voor een werkloze is dit een mooie kans om zich om te scholen en meteen weer aan het werk te gaan”, legt Karin Louwers, accountmanager bij Saxion Parttime School, uit. “Een werkgever kan bovendien subsidie aanvragen voor scholing van zijn medewerker. In dit geval is dat Werk en Vakmanschap die mensen detacheert, maar het geldt dus ook voor andere werkgevers.”

Mechatronica

Vooral op het gebied van Mechatronica is er op dit moment veel vraag naar hbo geschoolde medewerkers. De gelijknamige opleiding bij Saxion is modulair opgebouwd waardoor gestart kan worden met de lesstof die het belangrijkst is voor een bepaalde functie.

Sectorplan Twente

 

De vergoeding van de Mechatronica opleiding wordt deels door Sectorplan Twente gefinancierd. De arbeidsmakelaars van het Sectorplan Twente ondersteunen werkgevers bij het vinden van medewerkers op lastig vervulbare vacatures en doet dit door het leggen van de juiste contacten met relevante partijen. Het scholen en/of begeleiden van nieuwe medewerkers is subsidiabel van het Sectorplan en de arbeidsmakelaars helpen bij het aanvragen van subsidies. De arbeidsmakelaars helpen ook bij het bemiddelen van werkzoekenden waar het kan in hetzelfde beroep en zo nodig naar een ander beroep, bij een andere werkgever of naar een andere sector door de juiste partijen aan elkaar te koppelen.

Ook gebruik maken van de mogelijkheden van het Sectorplan? Neem dan contact op met een van de arbeidsmakelaars!

Lees hier de nieuwsbrief van d.d. 9 augustus 2017

‘Bijzonder traject voor bijzondere mensen’

Carintreggeland, Livio en Trivium Meulenbelt Zorg (TMZ) starten, in samenwerking met Saxion Parttime School, in september 2017 een bijzonder opleidingstraject. Zij-instromers zonder verpleegkundige achtergrond worden hierbij opgeleid tot hbo-V verpleegkundigen, in duale vorm. Dit initiatief is genomen, omdat er een grote vraag is naar hbo-verpleegkundigen. In het opleidingstraject worden werken en leren gecombineerd: de kandidaten krijgen een leerwerkovereenkomst bij de betreffende zorginstelling.

Behoefte

Het (willen) opleiden van mensen met en zonder zorgachtergrond is ontstaan vanuit meerdere behoeftes. Ten eerste is er, zoals aangegeven, een sterk groeiende vraag naar hoger opgeleide verpleegkundigen. Tegelijkertijd komen er bij zorgorganisaties steeds vaker verzoeken binnen van mensen die hbo- of wo-opgeleid zijn, maar in een andere branche dan de zorg en zich graag willen omscholen. Tot voor kort waren er weinig mogelijkheden om deze mensen toch een opleidingsplaats te kunnen bieden. De zorginstellingen die deelnemen in dit opleidingstraject zijn daarom de samenwerking aangegaan met Saxion, om samen voor deze specifieke doelgroep een leerroute te ontwikkelen. Zo is er een maatwerktraject ontstaan, dat sterk vanuit het werkveld is ontwikkeld en opgesteld.

Arbeidscontract

De drie instellingen hebben samen 11 opleidingsplaatsen gecreëerd. De kandidaten krijgen een arbeidscontract als verpleegkundige in opleiding en volgen de hbo-opleiding in deeltijd bij Saxion. Ze variëren sterk in leeftijd en hebben al een carrière in een andere sector achter de rug, bijvoorbeeld als logopediste, diëtiste, theoloog, groepsleider, gedragswetenschapper of doktersassistente. Ze krijgen een contract van 24-28 uur en gaan op één lesdag (een middag en avond) naar school. Behalve de leer/werkplek is het mogelijk dat deelnemers in dit opleidingstraject bij goed functioneren een vaste baan wordt geboden.

Leven Lang Leren

Het opleidingstraject past heel goed binnen de trend van een Leven Lang Leren. De huidige arbeidsmarkt vraagt om flexibele medewerkers, die zich blijven ontwikkelen tijdens hun carrière en blijven werken aan kennis en vaardigheden, ook vakoverstijgend en multidisciplinair. De overheid stimuleert dit Leven Lang Leren door subsidies beschikbaar te stellen. Een deel van de opleidingskosten uit dit traject wordt dan ook vergoed vanuit het Sectorplan Twente. Het Twentse sectorplan is voornamelijk gericht op werkgevers die moeilijk vervulbare vacatures hebben. Het Sectorplan Twente stimuleert personele bewegingen van de ene naar de andere sector.

Team van arbeidsmakelaars

Het team van arbeidsmakelaars van het Sectorplan Twente ondersteunt werkgevers bij het vinden van medewerkers op lastig vervulbare vacatures en doet dit door het leggen van de juiste contacten met relevante partijen. Het scholen en/of begeleiden van nieuwe medewerkers is subsidiabel van het Sectorplan en de Arbeidsmakelaars helpen bij het aanvragen van subsidies. De arbeidsmakelaars helpen ook bij het bemiddelen van werkzoekenden waar het kan in hetzelfde beroep en zo nodig naar een ander beroep, bij een andere werkgever of naar een andere sector door de juiste partijen aan elkaar te koppelen.

Wilt u ook gebruik maken van de mogelijkheden van het Sectorplan? Neem dan contact op met één van de arbeidsmakelaars!

Lees de eerste nieuwsbrief van Sectorplan Twente

Op woensdag 23 november 2016. heeft Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het ROC van Twente bezocht om zich te laten informeren over de stappen die Twente zet met Sectorplan Twente. Hij overhandigde een certificaat voor de honderdste deelnemer van Sectorplan Twente aan lasser Nick Wormgoor van het bedrijf Cottus. Tevens werd er gesproken met een nieuwe medewerker van Drenth Gearboxes. De minister van Sociale Zaken was erg onder de indruk van het project: “Ik vind het mooi om te horen hoe enthousiast de mensen zijn over hun nieuwe kansen en nieuwe baan”.

Het bezoek van Asscher is onder andere gevolgd door RTV Oost .

Lokale ondernemers, de scholengemeenschap Reggesteyn en de gemeente Hellendoorn hebben de handen ineengeslagen. Want via dit belevingslokaal zullen leerlingen niet alleen hun talenten ontdekken, maar ook beter kunnen kiezen voor een opleiding waaraan straks in het bedrijfsleven behoefte bestaat.

Kansen dus voor onderwijs, ondernemers en overheid om iedereen te laten meedoen op de plek waar dat het meeste rendement en voldoening oplevert.

Een betere dag om dit initiatief te lanceren dan de dag van de Ondernemer konden we niet bedenken. Daarom begroeten we u graag op 18 november vanaf 15.15 uur op Scholengemeenschap Reggesteyn, locatie Willem de Clercqstraat in Nijverdal.

Arbeidsmakelaar en projectleider Menno Littel zal die dag aan een discussietafel plaatsnemen.

Meer info en aanmelden