Samenwerking

Het Sectorplan Twente is een samenwerking tussen werkgevers- en werknemersorganisaties, overheden, kennisinstellingen, Werkplein Twente en Twente Board.